DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

KLUB MARIE

Aktuality
 
Aktuality
 
 
 
Informace pro pacienty v riziku závažného
průběhu onemocnění COVID-19
Patříte do skupiny pacientů s vyšším rizikem závažného
průběhu onemocnění COVID-19?
Onemocnění COVID-19 neprobíhá u všech pacientů stejně. U někoho proběhne
onemocnění s lehkými příznaky či dokonce bez příznaků, některé pacienty onemocnění
COVID-19 závažně ohrožuje na životě, někteří onemocnění nepřežijí. Průběh onemocnění
COVID-19 je obtížně předvídatelný. Na základě zkušeností však lze u pacientů s některými
typy chronických onemocnění závažnější průběh onemocnění COVID-19 očekávat.
Vaše onemocnění může být příčinou závažného průběhu COVID-19 také u Vás.
Pro pacienta s tímto rizikem existují různé léčebné možnosti, jak riziko těžkého průběhu,
včetně rizika nutné hospitalizace, snížit. Tato léčba může být podána i ambulantně,
to znamená po jejím podání pacient může odejít domů.
Léčbu je však nutné zahájit co nejdříve po laboratorním potvrzení onemocnění COVID-19.
Jsou to např. tito pacienti: (výčet není úplný)
všichni pacienti ve věku nad 65 let
všichni pacienti ve věku nad 55 let současně s některým chronickým
onemocněním (např. vysoký tlak, obezita, srdeční onemocnění)
pacienti po transplantaci
jakékoliv další možné riziko komplikovaného průběhu onemocnění
diabetici
pacienti s kardiovaskulárním onemocněním
pacienti s chronickým např. plicním, jaterním a ledvinovým onemocněním
pacienti užívající léky potlačující funkci imunitního systému
pacienti s probíhající léčbou nádorového onemocnění
Jak postupovat v případě onemocnění COVID-19?
Pokud u Vás bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 kontaktujte bez odkladu
svého praktického lékaře nebo specialistu, u kterého jste léčeni pro chronické
onemocnění. Váš lékař Vám navrhne vhodnou léčbu, případně zajistí její podání
ve zdravotnickém zařízení, kde Vám bude léčba poskytn
uta.

 

 

 Dbejte o své zdraví dodržováním hygienických předpisů a sledujte
důležité informace na stránkách:

www.trinecko.cz – Město Třinec
www.szu.cz - stránky Státního zdravotního ústavu
www.mzcr.cz  - ministerstva zdravotnictví
www.vlada.cz  - Vlády ČR

výbor klubu

 

DESATERO BEZPEČNOSTI ONKOLOGICKÉHO PACIENTA

pro aktuální období

Sledujte pravidelně a denně veřejné informační zdroje a webové stránky nemocnic onkologických center a jednotlivých pracovišť, kde jsou dostupné informace o hlavních opatřeních a postupech při infekčních epidemiích, včetně postupu při projevech podezřelých z probíhající infekce (typicky horečky, kašel, dušnost, rýma, chrapot) nebo postupu při kontaktu s infikovanou osobou.

Máte-li projevy podezřelé z probíhající infekce (např. teploty, kašel, dušnost, rýma, chrapot) nevstupujte na onkologické pracoviště a mezi další onkologické pacienty a personál. Se svým onkologem se telefonicky domluvte na možnosti případného posunu kontroly a léčby a navštivte zdravotnické pracoviště aktuálně určené pro řešení těchto případů (viz bod č.1, informace také u praktického lékaře).

V případě potřeby vypsání receptu na léky se domluvte telefonicky na zaslání receptu elektronickou cestou, je-li možné.

Při kýchání, smrkání používejte jednorázové kapesníčky, které si dávejte před ústa a jednou použitý kapesníček již znovu nepoužívejte a pečlivě vyhoďte do odpadkového koše, není-li jiné speciálně určené místo.

Omezte a ideálně vynechejte cestování prostředky hromadné dopravy, vynechejte také návštěvy míst s kumulací osob, nákupní centra, čekárny, atp.

Omezte platby hotovostí a kontakt s mincemi a bankovkami, platby ideálně bezkontaktní kartou.

Dodržujte hygienu a čistotu rukou, pravidelně si je umývejte pečlivě s mýdlem a máte-li, využívejte i desinfekční prostředky. Omezte pozdrav podáváním rukou, omezte doteky povrchů, zábradlí a madel ve veřejných prostorách, případně poté pečlivě ruce umyjte, desinfikujte, je-li možné.

Dodržujte dostateční přísun tekutin, žvýkejte žvýkačky pro udržení produkce slin, dbejte na dostatek pestré stravy, vitamínů, živin a energie.

Využijte krátké procházky na čerstvém vzduchu volného prostoru.

Při pocitu únavy odpočívejte a spěte.

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. a Dialog-Jessenius, o.p.s., 10. 3. 2020
 

Klub MARIE z. s. Třinec děkuje všem, kteří si při celonárodní sbírce „Český den proti rakovině“ 16. května 2018 zakoupili květinku. Prodáno bylo 5 144 kusů květinek. Na konto „Ligy proti rakovině“ byla odeslána finanční částka 139 733,-Kč. Peníze ze sbírky se rozdělují na nádorovou prevenci, na podporu výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center a na zlepšení kvality života onkologických pacientů.

Do prodeje se zapojilo 35 žen Klubu MARIE z.s. Tradičně nám pomáhají také studenti, Gymnázia Třinec, Střední odborné školy Třineckých železáren, Gymnázia s polským vyučovacím jazykem Český Těšín, Albrechtovy střední školy Český Těšín, ZŠ Stanislava Hadyny s polským vyučovacím jazykem Bystřice, ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem Hrádek, Česká ZŠ a MŠ Hrádek a oddíl Skautů Třinec. Členkám klubu, studentům, Skautům a všem, kteří se aktivně zapojili v prodeji květinek, patří velké poděkování.

 
 


Vítejte na stránkách Klubu MARIE TŘINEC

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 Klub Marie sdružuje ženy s nádorovým onemocněním prsu regionu třinecka, jablunkovska a těšínska.
 Klub Marie  byl založen v roce 1997, kdy se na první schůzce sešlo 18 členek. Do roku 2005 se klub
 rozšířil na 40 členek, které  se pravidelně scházejí 1 x měsíčně. Hlavním cílem klubu je napomáhat
 ženám ke zlepšení psychického a fyzického  zdravotního stavu, k rychlejšímu pochopení a smíření
 se s nemocí a začlenění se po léčbě opět do života, který se  zdál  nemocí narušen.

 Činnost klubu je zaměřena na:
  - společné schůzky 1 x měsíčně
  - plavání a zajištění rehabilitačního cvičení 1 x týdně
  - art-terapie 1 x měsíčně
  - návštěva společenských akcí
  - pořádání rekondičních ozdravných pobytů za finanční podpory sponzorů, městských orgánů,
      vlastních  zdrojů
  - odborné přednášky vedoucí ke zvýšení všeobecné informovanosti o onemocnění a dalších
      zdravotních a sociálních problémech s ním spojených
  - účast na odborných seminářích
  - besedy se zajímavými lidmi
  - turistické vycházky
  - aktivní účast na sbírkách, jako je například Květinový den
  - zajištění kompenzačních pomůcek, zdravotního prádla prostřednictvím Fa DIANA Brno
 

 
 Najdete nás: 
každou první středu
v měsíci od 14,00hod. v klubu Seniorů, Husova 404, Třinec